ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

    

          1. แหล่งน้ำ
                    - บึงบ้านปรางค์ ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านปรางค์ บ้านปรางค์ทองและบ้านปรางค์นคร มีพื้นที่กักเก็บน้ำ 500 × 200× 3.5 เมตร ( 95 ไร่ ) ในฤดูแล้งหรือภาวะน้ำประปาขาดแคลน ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคได้ตลอดปี
                    - บึงบ้านประคำ ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านประคำ มีพื้นที่กักเก็บน้ำ 200 × 288 × 3.5 เมตร ในฤดูแล้งหรือภาวะน้ำประปาขาดแคลน ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี 
                   - บึงบ้านดอนทะแยงตั้งอยู่ในบริเวณบ้านดอนทะแยง มีพื้นที่กักเก็บน้ำ 37,840 ตารางเมตร ลึก 2.50 เมตร ในฤดูแล้งประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
                   - อ่างเก็บน้ำดอนลำดวน ตั้งอยู่บริเวณบ้านดอนถั่วแปบพัฒนามีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ลึก 3.50 เมตร 
                   ประชาชนจะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำ
เพื่อการเกษตรได้

         

          2. ขยะ 
                    ปริมาณขยะในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ประมาณวันละ 65 ตัน รถยนต์ที่ใช้กำจัดเก็บขยะ รวม 1 คัน แยกเป็น รถเก็บขยะ (รถบรรทุก 6 ล้อ ) ขนาดความจุ 5 ลบม. ซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2548 
                    - ปริมาณขยะที่เก็บได้ประมาณวันละ 12.50 ตัน

          วิธีกำจัดขยะ

               - กองบนพื้นแล้วเผา
               - ใช้วิธีไถดินกลบ

         


ที่มา : ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

 

 

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.167.18.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,644,056

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.