ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายประคอง โกสุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์


นางจันทญา จูหมื่นไวย์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์


นายไพฑูรย์ ปรางค์โบราณ
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ 1


นายประวิตร ชุมสุข
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ 1


นางมาลี วงษ์ศรี
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 2


นางนกแก้ว นิลโท
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 2


นายภาณุภักดิ์ ยอดปรางค์
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3


นายศรีสว่าง รมณีย์พิกุล
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 4


นายวิชาญ ปราบโจร
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 4


นายสวิด ต่อสันเทียะ
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 5


นายประสงค์ เกิดนอก
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 5


นายธนายุทธ ใจซื่อ
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 6


นายรุ่งสาง หาญนอก
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 6


นายชัชวาลย์ แสนกลาง
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 7


นายสนั่น จันทึก
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 8


นายประเสริม กันนอก
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 8


นายประคอง โกสุม
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9


นายบุญมี หวังเฝ้ากลาง
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9


นายถนัด เกลี้ยงหอม
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 10


นายธวัชชัย กิ่งนอก
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 10


นายตัง แสงรอด
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11


นางเรไร บิสันเทียะ
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 11


นายระเด่น กว้างนอก
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 12


นายสุชาติ ยิ่งสันเทียะ
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 12


นายประพจน์ วิงสันเทียะ
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 13


นายสุทน เก่งนอก
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 13


นางจันทญา จูหมื่นไวย์
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 14


นายสุวัฒน์ รักกุศล
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 14


นายบุญรอด บัวขม
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 15


นายธวัชชัย พิเคราะห์
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 15


นาสาระวิน ซาสันเทียะ
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 16


นางประกอบ คำแก้ว
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 16


นางประเสริฐ หาญนอก
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 17


นางสิริภรณ์ ตากิ่มนอก
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 17


นายประเสริฐ ถ้ำกลาง
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 18


นายอภิเชษฐ จันทศร
สมาชิก อบต.บ้านปรางค์ หมู่ที่ 18
 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,613

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.