ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวสุพัตรา คุ้มปรุ
หัวหน้าส่วนการคลัง


นางสาวอรนุช เมมี
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวสกุลพัชร์ จิรากรเรืองเจริญ
นักวิชาการพัสดุ


นางวาสนา แซ่เตียว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวสุรีรัตน์ งดสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.167.18.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,644,049

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.