ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  


นางประดับ ยอดปรางค์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางเสน่ห์ คิดดี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางส่องศรี ป้านเกี้ยว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกัญญารักษ์ กิ่งนอก
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นายสุรชัย แห่งสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,617

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.