ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

วิสัยทัศน์ "บ้านปรางค์ตำบลน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานดี เชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิธีพอเพียง"


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ประชากร 

ประชากร
ประชากร  


ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์

          จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์มีจำนวนทั้งสิ้น 9,885 คน เป็นชาย 4,898 คน เป็นหญิง 4,987 คน จำนวนบ้านทั้งสิ้น 2,113 หลังคาเรือน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่รวมทั้งหมดจะมีค่าประมาณ 90.89 คน/ ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 9,885 คน

    

ความหนาแน่นของชุมชน เป็นชุมชนมีสภาพชนบทกึ่งเมือง แบ่งเป็นหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน

 หมายเหตุ : ข้อมูลรายได้เฉลี่ย/คน/ปีได้จากข้อมูล จปฐ. ปี 2551 
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2551)

 

 

 
นายนวย แผ่วสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านปรางค์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.90.185.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,641,618

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
155 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
Tel : 044-970255 มือถือ 089-846-7868  Fax : 044-970256
Email : banprang2@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.